Minden perc nyomot hagy ezen a földgolyón. Történhet akár csak annyi, hogy egy ember felemeli a kezét, milliók sorsát dönti el, és meghatároz egy korszakot. Rácsokat emel vagy dönt le valaki, s történelmet csinál.
(Szinnyei Júlia)

"STRICT SECRET" avagy "SZIGORÚAN TITKOS"

"STRICT SECRET" avagy "SZIGORÚAN TITKOS"
Kivonat István öcsem szekuritáté dossziéjából, mellette pedig a nekem címzett válasz, miszerint rólam nem található anyag az irattárban.

2020. június 4., csütörtök

Levél Szili Katalinnak

Szili Katalinnak
Miniszterelnöki megbízott, a magyar nemzeti politika felelősének

Kedves Katalin!

Sietek, hogy tudosítsalak vélemenyemről a mai parlamenti ülesről és az ott megfogalmazott trianoni tragédia értékeléséről. Mindhárom nemzetpolitikáét felelős előadó, a hazélnök és a köztársasági elnök által elhangzott értékeléseivel fenntartás nélkül egyetértek, örömmel nyugtázom a tényfeltáró, igazságot kimondó beszédek tartalmát. Tudtotokra adom, hogy ezután is híve leszek nem csak a trianoni magyarságot éríntő dolgokban, hanem bizalommal fordulok a magyar kormány, parlament és a köztársasági elnök bátor, nemzetegyesítő politikájával.
Meg vagyok győződve, hogy az ott elhangzott, igazságot követő bátor álláspont visszhangra talál az Európai Unióban és eredménnyel fog zárulni, a kisebbségi kérdes megoldásának várományosa az Európai Unió.

Tisztelettel és köszönettel a ma elhangzottakért,

Király Károly

Mezőkovácsháza, 2020.06.04.

2020. március 15., vasárnap

Visszatekintés

Király Károly: Nyílt Kártyákkal. Önéletírás és naplójegyzetekItt szeretnék egyúttal nehány megjegyzésre, vádaskodásra is válaszolni:
      1. Az RMDSZ-nél ingyen dolgoztam.
2. A titkárnő egy nagyon tehetséges, lelkiismeretes csángó asszony volt, aki korábban, meg ’68- ban nekem dolgozott, majd a rendszerváltás után felvettem az RMDSZ-hez, ahol még sokáig dolgozott, miután én már nem voltam ott.
3. Az RMDSZ- nél a saját kocsimat használtam sofőrrel, mivel sokat kellett utazni.


“Stolojan kormányfő és az RMDSZ közötti tárgyalásokon létrejött egy olyan megállapodás, hogy Hargita es Kovászna megyékben ideiglenesen két-két kormánymegbízott tevékenykedik, egy-egy román, egy-egy magyar. Ez olyan pozitív kompromisszum volt, amely az etnikai feszültségek elkerülését célozta. Az új kormánykoalíció meg akarta szüntetni ezt az állapotot, vissza akarta állítani az egyedüli román prefektusi státust. Az RMDSZ egyetértett a státus megszüntetésével, de magyar prefektust igényelt. Gazda István, Pálffy Teréz, Sylvester Lajos, Pál Ferenc és mások szüntelenül szorgalmazták az  erélyes fellépést a kormánynál, hogy szüntesse meg a két kormánymegbízott rendszerét és nevezzen ki magyar prefektusokat.
Én figyelmezettem őket, hogy ne bolygassuk a kérdést, mert a kormány nem fog magyar prefektust kinevezni a két megye élére. Maradjunk veszteg, egyelőre ne szorgalmazzuk az egyensúly megbontását. (...)
Április 30-án újból összehívták a tanácsosok és polgrámesterek értekezletét, és lebeszélték a lemondásról a magyar polgrámestereket és tanácsosokat, arra való hivatkozással, hogy ez a lépés antidemokratikus, nem szolgálja a magyar civil társadalom édekeit, rontaná a viszonyt a hatalommal, állítólag az Euröpa Tanácsa nem nézné ezt jó szemmel, óriási veszélyt rejt magában egy ilyen intézkedés, Jugoszlaviához hasonló polgárháború veszélyét hordozza magában. Az értekezleten reszt vett Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Magyari Nándor alelnök. Ez alkalommal újból Kozsokár Gábor szenátor próbált érvelni, de nem sok meggyőződéssel. Márton Árpád képviselő egy határozati javaslatot terjesztett elő a lemondás elnapolását illetően meg nem határozott időre.” (232-233. old)

Ime más kordokumentum, vissaemlékezés:


-->