Minden perc nyomot hagy ezen a földgolyón. Történhet akár csak annyi, hogy egy ember felemeli a kezét, milliók sorsát dönti el, és meghatároz egy korszakot. Rácsokat emel vagy dönt le valaki, s történelmet csinál.
(Szinnyei Júlia)

"STRICT SECRET" avagy "SZIGORÚAN TITKOS"

"STRICT SECRET" avagy "SZIGORÚAN TITKOS"
Kivonat István öcsem szekuritáté dossziéjából, mellette pedig a nekem címzett válasz, miszerint rólam nem található anyag az irattárban.